Infinity logotype

Novosti

Infinity News Page
Infinity News Page scroll
Single News Image
EP Mobile – Predvodnik elektoromobilnosti na Unlimited konferenciji u Sarajevu

Imali smo čast da kao grupacija budemo  dio nedavno održane osme po redu Unlimited konferencije u Sarajevu, gdje smo poseban naglasak stavili na EP Mobile, članicu naše grupacije.

Gospodin Nikola Karan, direktor kompanije EP mobile imao je privilegiju učestvovati u panelu pod nazivom “U korak sa vremenom: pametni saobraćaj“. Tokom panela, gospodin Karan zajedno sa drugim stručnjacima iz ove oblasti, predstavio je ključne prednosti elektromobilnosti i druge benefite koje ona donosi u funkcionisanju kompanija kao i društva. Diskusija se fokusirala na evoluciju saobraćaja ka održivijim i efikasnijim modelima, naglašavajući ulogu električnih vozila u ostvarivanju ovog cilja, kao i poteškoće na koje se nailaze tokom same realizacije projekata.

Zaključak samog panela bio je kako elektromobilnost ne samo da doprinosi očuvanju životne sredine, već i pruža konkretne benefite kompanijama i društvu. Smanjenje operativnih troškova, povećanje efikasnosti i stvaranje pozitivnog korporativnog imidža samo su neki od aspekata koje su istaknuti  kao ključne prednosti prelaska na električna vozila.
Učešće na Unlimited konferenciji nije samo prilika za promociju naše grupacije i njenih članica već i prilika da podržimo inovacije i razmjenu znanja u oblasti pametnog saobraćaja, te ujedno predstavlja još jedan korak naprijed u našoj posvećenosti održivim praksama i tehnologijama koje doprinose boljoj budućnosti.

EP Mobile ostaje posvećen razvoju mreže pametnih punjača na teritoriji naše države kao i regiona kao i održivih rješenja koja ne samo da poboljšavaju naše poslovanje već i doprinose opštem dobru.